Xã Lộc An là cửa ngõ phía Bắc của huyện Long Thành với định hướng trở thành một trung tâm dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp tập trung.
I. Tổng quan xã Lộc An

II. Tiềm năng kinh tế: Lộc An thuộc vùng 2 – vùng đô thị Bình Sơn: dịch vụ – công nghiệp – nông nghiệp.

III. Các tuyến đường chính xã Lộc An.

1. Đường tỉnh ĐT 769: rộng 60 – 90 m đường tỉnh huyết mạch.

2. Đường Đinh Bộ Lĩnh: 1,5 km nối ĐT 769 đoạn chợ mới Long Thành, chiều rộng quy hoạch 16 – 20 km

3. Đường Bưng Cơ

4. Đường cầu xe: 2 km , quy hoạch 32 m.

5. Đường Long Đức – Lộc An: dài 5 km , quy hoạch 32 m nối xã Long Đức và Lộc An

6. Đường ấp Thanh Bình: quy hoạch 32 m, dài 1,5 km

7. Đường ấp đội 3: tuyến vành đai Long Đức – Lộc An , quy hoạch 32 km

8. Đường lò gốm thôn gia trang: chạy dọc theo hồ Lộc An qua Bình Sơn

9. Đường bên hông Ủy Ban: dài 1 km rộng 16 m

IV. Tiềm năng kinh tế

1. Lộc An có ưu thế là có KCN cực lớn 500 ha Lộc An – Bình Sơn do công ty VRG làm chủ đầu tư

2. Lộc An có khu tái định cư 282 ha

3. Lộc An có hồ Lộc An rộng 75 ha – quy hoạch hồ chứa nước và thương mại dịch vụ.

4. Tổng quan kinh tế

Bài viết liên quan