I. Tổng quan xã Long Đức

II. Tiềm năng kinh tế: Long Đức thuộc giao thao 2 vùng đô thị: Phân vùng 1 – thị trấn Long Thành (khu phức hợp công nghiệp đô thị – dịch vụ) và phân vùng 2 – vùng đô thị Bình Sơn (khu công nghiệp dịch vụ tái định cư).

IV. Tiềm năng kinh tế

1. Long Đức có 3 KCN: KCN Long Đức 1, KCN Long Đức 2, KCN Long Đức 3

V. Các quỹ đất lợi thế

1. Quỹ đất 4ha đường Lê Duẫn

2. Quỹ đất 20 ha (Trường đại học giao thông vận tải) và 10 ha (Trường đại học kỹ thuật Phương Nam)

3. Quỹ đất 36 ha mặt tiền song hành QL51

4. Khu đấu giá 150 ha

5. Khu đấu giá 10 ha

5. Quỹ đất 1849 ha ( ban đầu quy hoạch là khu công viên nông nghiệp công nghệ cao tuy nhiên đã thay đổi thành quy hoạch khu công nghiệp đô thị dịch vụ 1135 ha)

Bài viết liên quan