NOVAWORLD HỒ TRÀM

phan ky long island ho tram

Dự Án Novaworld Hồ Tràm

 Novaworld Hồ Tràm, Bình Châu

Giá bán: từ 9 tỷ / căn

phan ky long island ho tram

Long Island Novaworld Hồ Tràm

 Novaworld Hồ Tràm, Bình Châu

Giá bán: từ 20 tỷ / căn

AQUA CITY ĐỒNG NAI