19,9 triệu/m2
Quốc lộ 51, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Khu dân cư Long Phát Residence có tổng diện tích quy hoạch 4 ha. Trong đó, diện tích đất ở là 25.715 chiếm 64,1%, diện tích đất dành cho hạ tầng và kỹ thuật 12.099 m2 chiếm 30,2%, phần còn lại dành cho các tiện ích công cộng khác.